Strona główna Strefa ucznia Facebook Google

Kursy języka angielskiego dla firm

Oprócz indywidualnych lekcji z dojazdem do Klienta, nasi nauczyciele prowadzą również grupowe szkolenia w siedzibie firmy dla pracowników na każdym szczeblu. Staramy się dzielić zainteresowanych pracowników na małe grupy, ściśle współpracując z osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie szkoleń w firmie. Koncentrujemy się na ćwiczeniu wszystkich czterech kompetencji językowych z naciskiem na komunikację.

Różnorodność metod aktywizacji oraz przyjazna atmosfera podczas zajęć sprawiają, że nasi słuchacze szybko pozbywają się bariery językowej i osiągają łatwość skutecznego porozumiewania się w języku angielskim w szerokiej gamie sytuacji w pracy i życiu codziennym.

Oferta naszej szkoły obejmuje następujące kursy grupowe języka angielskiego:
kursy General English – język angielski ogólny - na wszystkich poziomach zaawansowania (od A1 do C2),
kursy Business English – język angielski biznesowy - od poziomu średniozaawansowanego (B2) do zaawansowanego (C2).

Nauka na kursach grupowych to dobry wybór dla osób, które:

  • cenią możliwość interakcji i współpracy z innymi uczestnikami kursu,
  • czują się zmotywowane do systematycznej nauki dzięki regularnym spotkaniom grupy,
  • chcą skorzystać z zalet twórczej i inspirującej atmosfery na zajęciach.

Oferta Szkoły obejmuje następujące kursy grupowe języka angielskiego:

Kursy General English
Lekcje skupiają się na efektywnej rozmowie i komunikacji w języku angielskim w sytuacjach z życia codziennego. Na niższych poziomach nauczania kładziemy wyjątkowy nacisk na umiejętność swobodnej i płynnej komunikacji, bez strachu przed mówieniem. Na wyższych poziomach skupiamy się raczej na poszerzaniu zasobu słownictwa i struktur gramatycznych oraz jak najbardziej skutecznym stosowaniu ich w praktyce. Na tym poziomie przykładamy również większą wagę do poprawności i elegancji wypowiedzi.

Kursy Business English
Kursy grupowe, podobnie jak nasze indywidualne kursy Business English w Lublinie, skupiają się na rozwijaniu umiejętności posługiwania się językiem biznesowym tak, by po ukończeniu szkolenia uczestnicy potrafili swobodnie komunikować się na gruncie zawodowym, na przykład prowadzić rozmowy telefoniczne z zagranicznym kontrahentem, tworzyć korespondencję w języku angielskim, w jasny i prosty sposób prezentować ofertę biznesową, etc. Materiały dydaktyczne wykorzystane w trakcie kursu to – oprócz materiałów własnych – liczne podręczniki bazowe, fragmenty artykułów z prasy, strony internetowe, reklamy, filmy, przykłady rozmów i prezentacji, szkolenia kulturowe.